KUALIFIKASI DOSEN MATA KULIAH

 

Dosen Tetap Sesuai Bidangnya

Dosen

1

Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.

3

Hadis

Prof.Dr. Muzakkir, M.A.

5

Sejarah Teks Alquran

Dr. Husnel Anwar, M.Ag.

7

‘Ulum at-Tajwid wa Qira’at

Dr. Ahmad Zuhri, M.A.

9

Bahasa Arab

Dr. Nurasiah Simamora, M.A.

Alquran