KUALIFIKASI DOSEN MATA KULIAH

 

Dosen Tetap Sesuai Bidangnya

no Dosen  Mata Kuliah
1 Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A. Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam
2 Prof.Dr. Muzakkir, M.A Sejarah Teks Alquran
3 Dr. Husnel Anwar, M.Ag. ‘Ulum at-Tajwid wa Qira’at
4 Dr. Ahmad Zuhri, M.A. Bahasa Arab
5 Dr. Nurasiah Simamora, M.A Hadis/Alquran
6    
7    
8    
9